Tuesday, April 21, 2015

320.0 Puasa bulan Rejab ...... dia mai dah!

Apabila masuk sahaja bulan Rejab, maka dalam web atau blog akan timbullah ramai ustaz, ustazah dan alim ulamak (kebanyakannya yang pass agama tahap SPM saja) mempertikaikan samada amalan puasa sunat di bulan Rejab itu sunat atau sunnah.  Maka masing2 mengeluarkan hujjah berdasarkan kata orang nu, kata orang ni dan sebagainya.

Saya sendiri, kalau rajin saya puasa, kalau malas saya tak puasa. Kalau puasa dikira ibadat tulus ikhlas kerana Allah, dijamin dapat pahala di akhirat kelak. Berapa nilai atau berapa besar pahala itu sukar digambarkan dengan wang ringgit dan harta dunia. Apa yang penting, beribadat ikhlas kerana Allah sahaja bukan kerana lain seperti terikut-ikut orang buat, kita buat.  Ini amalan sejak zaman tok nenek aku. Tapi kalau tak puasa, bukanlah menjadi satu kesalahan kerana ia amalan sunat.

Penjelasan lanjut tentang puasa bulan Rejab ada di bawah ni, saya copy & paste dari Facebook: https://www.facebook.com/turmudzi.makki/.  Diharap jangan ada siapa2 yang masih ragu2 tentangnya.  Selamat berpuasa kepada yang berpuasa.  Kepada yang tak berpuasa, cuba-cubalah berpuasa, bukan kena duit malah jimat lagi....... tak payah pergi breakfast, lunch, makan petang ..... terus makan malam.

Jangan lupa, banyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. sepanjang bulan Rejab ini kerana kita tidak tahu, apakah ini Rejab terakhir buat kita.

.....................................................................................................................................

PUASA RAJAB
*********
Dalam beberapa tulisan yang mudah dijumpai di dunia maya ada yang menyatakan (bahkan banyak) bahwasanya puasa pada bulan Rajab tidak ada dasarnya. (Kita hormati yang berpendapat demikian). “Kita” yang sudah sejak turun temurun dalam keluarga, lembaga pendidikan bahkan di kampung kita, dibiasakan berpuasa setiap memasuki bulan Rajab oleh orang tua dan guru-guru kita, maka -mungkin perlu- kita mengetahui dasarnya agar kita lebih mantap lagi dalam melaksanakannya serta mewariskannya kepada anak-anak kita, murid kita dan generasi yang akan menggantikan kita nanti.

Di bawah ini beberapa Dalil tentang kesunnahan puasa di Bulan Rajab
*********
Diantara hadits yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab:


ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ رﺟﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺼﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻏﻠﻘﺖ ﻋﻨﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﺤﻴﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﺪﻟﺖ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎت


"Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."
- Riwayat Ibnu Abbas RA

إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻬﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﺐ ﻣﺎؤﻩ أﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ وأﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺮ

"Sesungguhnya di syurga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut".
- HR. Al-Baihaqi dari Anas RA


Di dalam kitab al­Hawi Li al­Fatawa imam as­Suyuti menjelaskan tentang derajat hadits yang menyatakan tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwasanya hadits-­hadits tersebut bukan berstatus maudlu’ (palsu) tetapi hanya berstatus dhaif (yang) sehingga boleh diriwayatkan dan diamalkan dalam rangka untuk fadhailul a’mal (motivasi ibadah sunnah)

. ﻣﺴﺄﻟﺔ - ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻬﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﺐ ﻣﺎؤﻩ أﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ وأﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺮ، وﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺮام اﻟﺨﻤﻴﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻋﺒﺎدة ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ، وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ رﺟﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺼﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻏﻠﻘﺖ ﻋﻨﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﺤﻴﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﺪﻟﺖ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻐﺮﻳﺐ. اﻟﺠﻮاب – ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ,ﻗﺴﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﺠﻮز رواﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ, أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ, واﺑﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ – ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ – واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ, وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﺳﻨﺎدﻩ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺳﻮى ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﺋﺪة اﻷﺳﺪي وﻗﺪ روي ﻋﻨﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ أر ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼ, وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان وﺿﻌﻔﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ. واﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ, وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ, وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺑﻌﻀﻬﺎ .ﺑﻠﻔﻆ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺘﻴﻦ, ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: وﻫﻮ أﺷﺒﻪ وﻣﺨﺮﺟﻪ أﺣﺴﻦ وإﺳﻨﺎد اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷوﻗﺎت وﻏﻴﺮﻩ وﻟﻪ ﻃﺮق وﺷﻮاﻫﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ. وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﺈن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺳﻨﺪﻩ أو ﺣﺴﻨﻪ, وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻻ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻌﺪدﻩ إﺳﻨﺎدﻩ وﻓﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ .اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎوي اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ 339/1

(al­Hawi Li al­Fatawa imam as­Suyuti Jilid 1 halaman 339)
 ********
Surat At Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرشَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
***
Di dalam menafsirkan ayat ini Syaikh Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Ayshur al­Hurum (empat bulan haram ) adalah; bulan Dzul Qae’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab.

Hadits tersebut adalah

أﻻ إن الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو
الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya’ban.”   (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 halaman 144).

Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulqo’dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab. (Baca juga Hadits ini dalam riwayat Imam Bukhari no. 3197 dan Imam Muslim no. 1679)
*********
Pendapat Ulama’ Madzhab

1. Ulama’ Malikiyyah

Para ulama madzhab Malikiyyah menyatakan bahwasanya melakukan puasa di bulan Rajab adalah merupakan salah satu macam puasa yang disunnahkan. Refrensi adalah :

.و( ﻧﺪب ﺻﻮم ) اﻟﻤﺤﺮم ورﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن ( وﻛﺬا ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﺮم اﻷرﺑﻌﺔ وأﻓﻀﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﻓﺮﺟﺐ ﻓﺬو اﻟﻘﻌﺪة واﻟﺤﺠﺔ( ﺷﺮح اﻟﺪردﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ 315/

Dan disunnahkan berpuasa (pada bulan) Muharram, Rajab dan Sya’ban juga 4 bulan haram yang lainnya (Dzul Qo’dah dan Dzul Hijjah).   (Kitab Syarh Ad-Dardir ‘alal Khalil, Jilid 1hal. 513)

2. Ulama’ Hanafiyyah

Ulama madzhab Hanafiyyah juga menyatakan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah.

Ibarotnya adalah:

اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم أﻧﻮاع ( أوﻟﻬﺎ ﺻﻮم اﻟﻤﺤﺮم واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﻮم رﺟﺐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﻮم ﺷﻌﺒﺎن وﺻﻮم ﻋﺎﺷﻮراء. اﻟﻔﺘﺎوي ( اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 202/1


Puasa Sunnah bermacam-macam (jenisnya), pertama Puasa di bulan Muharram, kedua Puasa Rajab, ketiga puasa Sya’ban dan Asyura (tgl. 10 Muharram)  (Kitab Al-Fatawa Al Hindiyah Jilid 1 hal. 202).

3. Ulama Syafi’iyyah

Ulama madzhab Syafi’iyyah juga menyatakan bahwasanya puasa di bulan Rajab adalah disunnahkan.

Refrensi adalah :

وﻣﻦ اﻟﺼﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺻﻮم اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮم , وﻫﻲ ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﻟﺤﺠﺔ واﻟﻤﺤﺮم ورﺟﺐ


Termasuk Puasa Sunnah adalah Puasa di bulan Haram (yang empat) yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab

أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻮم ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ اﻟﻤﺤﺮم.

Puasa yang paling utama setelah Ramadlan adalah Puasa di bulan Haram (yang empat) yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab  (Kitab Al-Majmuk syarh Muhadzdzab Jilid 6 hal. 439).

4. Ulama’Hanabilah

Para ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwsanya berpuasa di bulan Rajab secara keseluruhan (satu bulan penuh) adalah makruh namun terdapat pendapat lain (qiil) yang menyatakan sunnah. Apabila menyelanginya dengan tidak puasa meski dengan satu hari atau dengan mengirinya dengan puasa pada bulan sebelum Rajab maka hukum kemakruhannya adalah hilang.

ﻓﺼﻞ : وﻳﻜﺮﻩ إﻓﺮاد رﺟﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮم . ﻗﺎل أﺣﻤﺪ : وإن ﺻﺎﻣﻪ رﺟﻞ , أﻓﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ أو أﻳﺎﻣﺎ , ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻛﻠﻪ ﻗﺎل أﺣﻤﺪ : ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺼﻮم اﻟﺴﻨﺔ ﺻﺎﻣﻪ , وإﻻ ﻓﻼ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ , ﻳﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺑﺮﻣﻀﺎن. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ 53/3

ﺗﺰول اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ رﺟﺐ , وﻟﻮ ﻳﻮﻣﺎ , أو ﺑﺼﻮم ﺷﻬﺮ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ . اﻹﻧﺼﺎف 346/3
********

TAMBAHAN :

Di bawah ini ulasan dari http://www.nu.or.id (Link Nahdlatul Ulama’ online)
********
Puasa dan Keutamaan Rajab

Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh dari bulan hijriah (penanggalan Arab dan Islam). Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad shalallah ‘alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu diyakini terjadi pada 27 Rajab ini.

Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau muharram yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Islam dikenal ada empat bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, Rajab.

Dinamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut orang Islam dilarang mengadakan peperangan.

Tentang bulan-bulan ini, Al-Qur’an menjelaskan:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Hukum Puasa Rajab

Ditulis oleh al-Syaukani, dalam Nailul Authar, bahwa Ibnu Subki meriwayatkan dari Muhammad bin Manshur al-Sam'ani yang mengatakan bahwa tak ada hadis yang kuat yang menunjukkan kesunahan puasa Rajab secara khusus. Disebutkan juga bahwa Ibnu Umar memakruhkan puasa Rajab, sebagaimana Abu Bakar al-Tarthusi yang mengatakan bahwa puasa Rajab adalah makruh, karena tidak ada dalil yang kuat.

Namun demikian, sesuai pendapat al-Syaukani, bila semua hadis yang secara khusus menunjukkan keutamaan bulan Rajab dan disunahkan puasa di dalamnya kurang kuat dijadikan landasan, maka hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu) cukup menjadi hujjah atau landasan. Di samping itu, karena juga tidak ada dalil yang kuat yang memakruhkan puasa di bulan Rajab.

Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda "Puasalah pada bulan-bulan haram (mulia)." (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa'i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): "Usamah berkata pada Nabi Muhammad Saw, “Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban. Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.'"

Menurut al-Syaukani dalam Nailul Authar, dalam bahasan puasa sunnah, ungkapan Nabi, "Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang" itu secara implisit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunnahkan melakukan puasa di dalamnya.

Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda : “Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab)."

Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya’ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulqa’dah, dzul hijjah, dan muharram.

Disebutkan dalam Kifayah al-Akhyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram yaitu dzulqa’dah, dzul hijjah, rajab dan muharram. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya’ban. Namun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab.

Terkait hukum puasa dan ibadah pada Rajab, Imam Al-Nawawi menyatakan “Memang benar tidak satupun ditemukan hadits shahih mengenai puasa Rajab, namun telah jelas dan shahih riwayat bahwa Rasul saw menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram, dan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan Rajab, maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa Rajab dan ibadah lainnya di bulan Rajab” (Syarh Nawawi ‘ala Shahih Muslim).

Hadis Keutamaan Rajab

Berikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab:

• Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wassalam memasuki bulan Rajab beliau berdo’a: “Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).

"Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."

• Riwayat al-Thabarani dari Sa'id bin Rasyid: “Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu surga, bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya....."

"Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut".

• Riwayat (secara mursal) Abul Fath dari al-Hasan, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku."

• Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?” Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”.

Mengamalkan Hadis Daif Rajab

Ditegaskan oleh Imam Suyuthi dalam kitab al-Haawi lil Fataawi bahwa hadis-hadis tentang keutamaan dan kekhususan puasa Rajab tersebut terkategori dha'if (lemah atau kurang kuat).

Namun dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah sebagaimana biasa diamalkan para ulama generasi salaf yang saleh telah bersepakat mengamalkan hadis dha’if dalam konteks fada’il al-a’mal (amal- amal utama).

Syaikhul Islam al-Imam al-Hafidz al- ‘Iraqi dalam al-Tabshirah wa al- tadzkirah mengatakan:

“Adapun hadis dha’if yang tidak maudhu’ (palsu), maka para ulama telah memperbolehkan mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedha’ifannya, apabila hadis itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, akan tetapi berkaitan dengan targhib (motivasi ibadah) dan tarhib (peringatan) seperti nasehat, kisah-kisah, fadha’il al-a’mal dan lain- lain.”
********

Mari kita berdoa dalam memasuki bulan Rajab dengan doa Rasulullah SAW.

Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wassalam memasuki bulan Rajab beliau berdo’a:

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).

Thursday, April 16, 2015

319.0 Stress = Tekanan

Saya nak menyentuh sedikit tentang "stress" atau tekanan. Manusia dan stress memang tidak dapat dipisahkan ibarat "irama dan lagu". Seingat saya, bila usia meningkat menjadi baligh atau cukup umur, stress mula kita rasai. Bangun awal pagi, mandi air sejok, berjalan kaki ke sekolah berbatu-batu, bawa wang cukup untuk sekali makan dan minum, cikgu bagi kerjarumah berlambak-lambak, petang pergi belajar mengaji dan balik buat kerjarumah etc. Semua ini stress peringkat awal. Bila usia meningkat remaja, stressnya pun meningkat. Begitulah seterusnya hingga kita menghembus nafas terakhir di muka bumi ini.

 Adakah anak Syria ini menghadapi stress?
Ada orang kaya yang tidak boleh melelapkan mata.

Makan berlebihan dan terlalu mewah juga mengakibatkan stress!

Jika ia asyik mengenangkan nasibnya yang malang, 
maka ia akan berkesudahan mati di atas katilnya.

Orang yang kuat iman dan kepercayaannya kepada Allah 
serta banyak buat kebajikan, stress sukar hinggap pada dirinya.

Amalkan doa ini, dibaca 3 kali di waktu pagi.

Doa petikan dari Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim.

Adalah mustahil jika ada orang mengatakan ia tidak pernah dihinggapi stress. Stress kena pada semua orang tidak kira usia, jantina, apa pekerjaaan atau kerjayanya, tanggungjawab kepada individu lain (bapa terhadap anak, suami isteri, abang, adik, kakak, jiran tetangga etc.), bezanya ialah bagaimana keadaan seseorang itu menghadapi stress dan kaedah ia menyelesaikannya. Berbahagialah orang yang dapat menahan dirinya dari bertindak "ganas" ketika stress dan sentiasa tenang hidupnya kerana ia tidak menganggap stress sebagai satu ancaman tetapi satu ujian rahmat dari Allah s.w.t.

Akibat dari stress yang paling buruk ialah sesetengah orang menyelesaikannya dengan terjun dari Jambatan Pulau Pinang, atau dari rumahpangsa 20 tingkat, atau makan racun, menikam atau menembak diri sendiri dan bermacam2 cara lagi. Itulah kesudahan orang yang lemah tidak boleh melawan stress dalam diri sendiri. Biarkan mereka. Kita orang Islam, dan mati kerana membunuh diri adalah dilarang, berdosa besar. Itu bukan ajaran Islam. Orang Islam adalah orang yang kuat fizikal dan mental. Tiada masalah yang tak boleh diselesaikan, cuma ia memerlukan masa, kaedah yang betul dan keberanian mencuba. Mencuba sesuatu adalah lebih baik dari berdiam diri. Sesetengah orang pula, baik sikit dari bunuh diri, dia melepaskan tekanannya dengan mengambil dadah ekstasi, meminum minuman memabukkan, menghabiskan masa di night club, atau cara murah minum air ketum, hidu gam dan lain-lain.  Apabila sudah habis, ia balik ke rumah, masalahnya tidak juga selesai malah bertambah.  Kesihatan badan fizikalnya semakin merosot dan akhirnya membawa kepada kematian jika tidak diambil langkah mengawal di peringkat awal.

Kita, ada masanya merasa diri terlalu rendah berbanding rakan-rakan dan orang lain, samada dari aspek akademik, kerjaya, pekerjaan, pemilikan hartabenda dunia, keimanan dan serbaserbi.  Jika timbul perasaan seperti ini dan selalu berkata pada diri sendiri "aku ni terok betul lah,"  ia akan mendorong kepada hilang rasa bersyukur dan diganti dengan tekanan/stress dalam diri.  Jika semakin hari semakin bertambah tekanan dalam diri akhirnya ia akan "meletop" dalam erti kata, ia sudah sampai kepada tahap berputus asa dan mencari short-cut menyelesaikan masalah yang dihadapi ......i.e. keluar dari dunia ini @ mati!  Semoga Allah s.w.t. memelihara kita semua dari perkara demikian.

Jika kita gagal menangani stress di peringkat awal, ia akan meredap dan menjangkiti sistem di dalam badan kita. Tekanan darah jadi tidak menentu, degupan jantung menjadi lemah, otak gagal memberi respon dan seluruh organ dalam diri tidak dapat berfungsi dengan baik. Kesudahannya, satu persatu penyakit akan datang bermula dengan sakit jantung, buah pinggang, paru-paru, kencing manis dan sebagainya.  Jangan kita sangka umur 30han masih muda dan sukar dihinggapi penyakit tanpa kita sedari kitalah yang mencipta penyakit dalam diri sendiri.

Saya terjumpa sebuah artikel berkaitan stress yang ditulis oleh Klinik Nury, Ampang, Selangor.  Saya ambil kesempatan nak promote Klinik ini yang menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan perubatan dan kesihatan diri. Artikelnya membincangkan stress dari sudut keagamaan dan saintifik.
.................................................................................................................................
(Sumber: Klinik Nury, Bukit Antarabangsa, Ampang, Selangor)

STRESS atau tekanan ialah apabila 5 faktor penting untuk otak dan sistem saraf berfungsi dengan baik tidak wujud secara seimbang. Antara sebab yang terpenting sekali ialah tekanan emosi dari makanan serta minuman dan persekitaran.

Apabila kita menghadapi sesuatu masalah, otak kita respon secara otomatik dengan mengeluarkan sejenis kimia yang bernama adrenaline dalam kadar yang berlebihan dari yang kita perlukan. Biasanya jika keadaan seimbang apabila jumlah adrenaline yang berlebihan ini akan di turunkan balik oleh satu hormon yang di keluarkan oleh glan ADRENAL yang terletak di atas dan belakang buah pinggang kita. Jika keadaan ini tidak wujud atau terlalu banyak adrenaline di keluarkan, kita akan terus merasa kesannya seperti jantung berdebar, pernafasan cepat dan cetek, rasa seram sejuk, hingga ada yang menangis, menjerit atau meraung, rasa nak buang air besar, terkencing dalam seluar. Ini ialah tanda-tanda untuk tubuh kita cuba melawan paras adrenaline yang tinggi itu. Untuk tujuan ini kita memerlukan tenaga.

Jantung yang cepat membolehkan lebih banyak darah mengalir untuk membawa oksigen ke otot dan otak untuk membolehkan kita menhasilkan tenaga itu. Responnya biasanya ialah dengan cara melawan seperti menjerit, memukul, merosakkan barang-barang atau lain – iaitu menangis, termenung atau masuk ke alam sendiri (merajuk). Kita namakan ini respon “survival”, iaitu melawan atau lari dan kita namakan respon binatang mammalia atau reptilia.

Sekiranya kita beriman dan berakal kita akan menghadapi masalah itu dengan cara positif:

- Menarik nafas panjang
- Mengucap
- Menyempurnakan solat dan cepat bertenang
- Menyempurnakan exercise “relaxation dan visualisation” .

TANDA-TANDA STRESS:

Orang yang menerima amarah ini juga akan dengan itu respon dengan cara yang sama iaitu lawan, lari atau merajuk di sebabkan juga oleh adrenaline yang berlebihan. Jika orang itu berakal, dia akan respon dengan cara positif dan dengan itu tidak mengalami stress. Bagi anak kecil mereka belum lagi berakal. Sekiranya anak itu sering mengalami keadaan seperti ini ia akan menyebabkan anak itu tidak rapat dengan ibu bapanya atau penjaganya dan sekiranya berlarutan anak itu akan menyisihkan diri dan masuk ke alamnya sendiri. Jika tanda-tanda itu wujud sebelum 3 tahun, ini bermakna anak itu telah mengalami stress dari dalam rahim ibu lagi dan keadaan itu di beri nama Autisma. Jika tanda itu wujud selepas 3 tahun kita biasa kenali orang itu sebagai orang gila atau “Schizophrenia” .

Anak juga belajar cara mengatasi stress dan akan memprogramkan perangai marah atau merajuk dalam otaknya, dan akan dengan itu membentuk perangainya, keperibadiannya dan perwatakannya kelak waktu dewasa. Ibu yang sentiasa dalam keadaan stress waktu mengandung akan menyebabkan anak dalam kandungan juga stress, dan boleh menyebabkan keguguran, lahir belum cukup bulan, atau anak menghidap sawan tarik atau di lahirkan anak kurang upaya.

Bukan sahaja orang yang menerima akan mengalami stress, orang yang amarah itu juga akan mengalami stress.

DI ANTARA TANDA-TANDA (FIZIKAL) STRESS IALAH :

Ø Otot-otot muka bergerak

Ø Cakap gagap atau tidak terus (stuttering) atau gagap

Ø Menggigit kuku atau bibir

Ø Mengetuk lantai atau meja dengan tangan atau kaki cara berterusan

Ø Menggoyangkan kaki

Ø Jantung berdebar

Ø Pernafasan cepat

Ø Sakit perut yang tidak ada kaitan dengan makanan

Ø Muka merah atau pucat

Ø Tangan sejuk dan berpeluh (basah)

Ø Rasa loya atau tidak lalu makan

Ø Mulut kering

Ø Rasa takut sesuatu akan terjadi

Ø Kerongkong rasa tersekat

Ø Sentiasa menelan air liur

Ø Tidak boleh tidur atau ada masalah tidur

Ø Tidak boleh memberi tumpuan

Ø Selalu pening kepala atau sakit

Ø Lemah lutut

Ø ‘Fidgetiness’, iaitu mengusik orang, merosakkan barang-barang atau mendera binatang

Ø Senang panik

Ø Senang lupa

Ø Ceret-beret yang tidak ada kena mengena dengan makanan

Ø Kencing malam

Ø Mengigau

Ø “HYSTERIA” atau menjerit-jerit tanpa sebab

Ø Merajuk

Keadaan ‘STRESS’, sekiranya tidak dikawal dikalangan orang dewasa akan menyebabkan tekanan darah naik tinggi (melebihi 120/80) secara berterusan, yang akhirnya boleh menyebabkan jantung lemah, paru-paru lemah dan otak lemah, dan juga sistem ketahanan dalaman atau sistem imuniti lemah dan sistem lain juga lemah termasuk pengaliran darah. Jadi ini lah penyebab penyakit seperti darah tinggi,kencing manis, lemah jantung,sakit sendi, gastrik, ulser, penyakit-penyakit kronik dan malahan kanser.

MAKANAN DAN STRESS :

Makanan dan minuman udara dan air boleh juga menyebabkan stress. Kekurangan oksigen atau bertambahnya karbon dioxida dan carbon monoxida atau ketiga-tiganya atau bertambahnya bahan-bahan racun yang akan menyumbatkan saluran darah dan usus. Diantara makanan yang diberi nama ‘Junk Food’ atau makanan dera diri ialah makanan atau minuman yang terlalu banyak gula pasir, kafin dalam kopi, tannin (dalam teh) xantin (dalam coklat) dan makanan dan minuman yang terlalu banyak perasa, pengawit, pewarna dan monosodium glutamate atau MSG. Minuman dalam tin dan kotak termasuk susu lembu juga termasuk dalam katogeri makanan dera diri atau “JUNK FOOD”

Semua makanan ini menyebabkan stress dan dengan itu kesan-kesan stress seperti penyakit alahan dan kelemahan sistem imuniti yang menyebabkan kita rasa letih dan tidak bermaya, yang menyebabkan pula kita sering marah dan lain-lain yang menambahkan lagi ‘Stress’ itu.

Rokok merupakan satu lagi faktor penting yang bukan sahaja merbahaya kepada penghisapnya tetapi juga kepada orang atau anak-anak yang menyedut asapnya. Asap ini mengandungi karbon monoxida yang merosakkan oksigen dan jika disedut oleh ibu mengandung boleh menyebabkan kecacatan janin dan jika disedut oleh anak kecil, akan mengurangkan potensinya untuk menjadi cemerlang, dan mungkin akan mendapat penyakit-penyakit kronik di usia awal.

FREE RADICAL :
‘Free Radicals’ atau habuk-habuk api merupakan faktor baru yang dikesan yang boleh menyebabkan sel terbakar dan jika berterusan boleh menyebabkan penyakit-penyakit seperti Kanser, Arthritis dan penyakit-penyakit lain.

Makanan dan minuman sekarang secara am telah diproses dan tidak ada lagi enzim, vitamin dan galian yang boleh menghadamkan sepenuhnya makanan dan minuman itu. Ini akan menambahkan ‘Stress’, menambahkan racun darah dan menambahkan lagi ‘Yis’ atau ‘Ragi’ yang dikenali sebagai Candida, yang akan menjadi punca penyakit-penyakit Alahan, Asthma, Arthritis, sering marah dan lain-lain.

Amalan berpuasa akan membantu mengatasi masalah ini dan di perkuatkan dengan amalan MENU pusingan, cara makan yang betul, cara minum yang tepat dan menambahkan kekuatan itu dengan makan vitamin dan galian tambahan yang sesuai.

SALURAN DARAH TERSUMBAT :

Hasil dari emosi yang negatif dan makanan dan permakanan dera diri yang menyebabkan STRESS, badan kita banyak mengeluarkan kolesterol berat dan protein atau LDL (Low Density Lipo protein) yang akan menyumbat saluran-saluran darah. Yang penting sekali ialah saluran darah ke otak dan jantung. Tiga puluh peratus dari jumlah oksigen yang dihidu mesti sampai ke otak pada setiap ketika. Jantung juga memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi dengan baik supaya darah yang membawa oksigen dan makanan ke otak cukup untuk otak berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan sisa-sisa hasil dari metabolisma dari otak dan tubuh mesti di proses dan di bawa keluar melalui air kencing, najis, peluh dan penafasan.

APAKAH RAWATAN YANG DI SEDIAKAN ?

RAWATAN YANG DI SEDIAKAN DI KLINIK INI IALAH :

Ø Chelation Therapy di beri melalui drip 2 ½ - 3 jam satu sesi.

Ø Vitamin c drip yang diberi melalui drip dalam dos yang tinggi untuk menguatkan sistem ketahanan dalaman.

Ø Injection B-komplek dan B-12 secara rutin bersama dengan semua jenis terapi yang diberi.

Ø Cuci usus ( Colon Hydrotherapy )

Ø Ozone dan Infra-Red terapi yang diberi bersama multi-mineral drip.

Ø O2CO2 Therapy

Ø AIT (Auditory Integration Training) – (Latihan Integrasi Pendengaran)

Ø Rawatan Anak Istimewa seperti Cerebal Palsy, Down’s Syndrom, Autisma, Attention Deficit Syndrome, anak yang hyperaktif dan lain-lain yang kami beri satu nama sahaja iaitu “Brain Injury” atau kecederaan otak.

Ø Laser Therapy.

Jika anda mengalami stress, segera dapatkan rawatan di :

KLINIK NURY
No 9 & 11 Lorong Wangsa 5A
Off Jalan Wangsa 5
Bukit Antarabangsa
68000 Ampang
Selangor
TELEFON : 03-41075479 atau 03-41075487 (waktu pejabat)


Tuesday, April 14, 2015

318.0 Kenapa para Imam Mazhab tidak memakai hadiths Sahih Bukhari dan Muslim?

Ulama Salaf

 Kenapa para Imam Mazhab seperti Imam Malik tidak memakai hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang katanya merupakan 2 kitab hadits tersahih?

Untuk tahu jawapannya, kita harus faham sejarah. Faham biografi tokoh2 tersebut.

Imam Malik lahir tahun 93 Hijriyah. Sementara Imam Bukhari lahir tahun 196 H dan Imam Muslim lahir tahun 204 H. Artinya Imam Malik sudah ada 103 tahun sebelum Imam Bukhari lahir. Faham?

Apakah hadiths para Imam Mazhab lebih lemah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim?

Justru sebaliknya. Lebih kuat karena mereka lebih awal lahir daripada Imam Hadits tsb.
Rasulullah SAW bersabda,
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ
“Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku (Sahabat), kemudian yang sesudahnya (Tabi’in), kemudian yang sesudahnya (Tabi’ut Tabi’in).”[HR. Al-Bukhari no. 2652 dan Muslim no. 2533 ]
Siapakah pengikut ulama SALAF sebenarnya?

1) Imam Hanafi lahir: 80 hijrah
2) Imam Maliki lahir:  93 hijrah
3) Imam Syafie lahir: 150 hijrah
4) Imam Hanbali lahir: 164 hijrah

Jadi kalau ada manusia akhir zaman yang berlagak jadi ahli hadiths dgn menghakimi pendapat Imam Mazhab dgn Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya keblinger. Hasil “ijtihad” mereka pun berbeda-beda satu sama lain…

Biar kata misalnya menurut Sahih Bukhari misalnya sholat Nabi begini2 dan berbeza dgn sholat Imam Mazhab, namun para Imam Mazhab seperti Imam Malik melihat langsung cara sholat puluhan ribu anak2 sahabat Nabi di Madinah. Anak2 sahabat ini belajar langsung ke Sahabat Nabi yang jadi bapak mereka. Jadi lebih kuat ketimbang 2-3 hadiths yang diriwayatkan Imam Bukhari 100 tahun kemudian.

Imam Bukhari dan Imam Muslim pun meski termasuk pakar hadiths paling top, tetap bermazhab. Mereka mengikuti mazhab Imam Syafi’ie.


Penelitian Hadits Dilakukan Oleh Empat Imam Mazhab.

Para imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, sama sekali tidak pernah menggunakan hadiths yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka sama sekali tidak pernah menyentuh kitab Shahih Bukhari dan Muslim.

Kenapa?

Pertama, karena mereka lahir jauh sebelum Bukhari (194-265 H) dan Muslim (204-261 H) dilahirkan. Tidak mungkin mereka mengandalkan keshahihan hadiths dari generasi berikutnya. Yang lebih logis adalah orang yang ada pada generasi berikutnya justru mengandalkan hasil penellitian hadiths pada generasi sebelumnya.

Kedua, karena keempat imam mazhab itu sendiri justru merupakan pakar hadiths paling top di zamannya. Tidak ada ahli hadits yang lebih baik dari mereka di zamannya. Apa urusannya pakar hadiths paling top harus mengambil hadiths dari kalangan yang lebih pantas menjadi murid atau cucu muridnya?

Ketiga, karena keempat imam mazhab itu hidup di zaman yang secara zaman lebih dekat ke Rasulullah SAW dari pada masa Bukhari atau Muslim sendiri. Maka kualitas periwayatan hadits mereka dipastikan lebih kuat dan lebih terjamin ketimbang kualitas di masa-masa berikutnya.

Kalau dalam bidang teknologi, memang semakin maju zamannya ke depan, ilmunya semakin lengkap dan sempurna. Karena penemuan yang dulu kemudian disempurnakan dengan penemuan terbaru. Sebaliknya, dalam bidang penelitian hadits, semakin mundur dan mendekati sumber aslinya, akan semakin baik.

Dan semakin menjauhi zaman aslinya tentu akan semakin lemah hasil penelitiannya. Tidak akan ada lagi penemuan baru macam teknologi komputer dalam ilmu hadits. Karena yang dilakukan adalah penelitian keshahihan hadits dan bukan kesempurnaan produk pabrik.

Keempat, justru Bukhari dan Muslim sendiri malah bermazhab kepada para imam mazhab yang empat itu. Banyak kajian ilmiyah yang memastikan bahwa Bukhari sendiri dalam fiqihnya bermazhab Syafi’i.

Memang ada sementara tokoh saking antipatinya dengan mazhab fiqih, lalu mengarang-ngarang sebuah nama mazhab imaginer baru yang tidak pernah ada bukti kongkritnya dalam sejarah. Mereka sebut mazhab ‘ahli hadits’. Dari namanya saja sudah bermasalah. Dikesankan seolah-olah yang tidak bermazhab ahli hadits berarti tidak menggunakan hadits dalam mazhabnya. Padahal mazhab ahli hadits itu adalah mazhab para ulama peneliti hadits untuk mengetahui keshahihan hadits dan bukan dalam menarik kesimpulan hukum (istimbath).

Kalaulah benar pernah ada mazhab ahli hadits yang berfungsi sebagai metodologi istimbath hukum, lalu mana ushul fiqihnya? Mana kaidah-kaidah yang digunakan dalam mengistimbath hukum? Apakah cuma sekedar menggunakan sistem gugur, bila ada dua hadits, yang satu kalah shahih dengan yang lain, maka yang kalah dibuang?

Lalu bagimana kalau ada hadits sama-sama dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi isinya bertentangan dan bertabrakan tidak bisa dipertemukan?

Al-Imam Asy-syafi’i sejak 13 abad yang lalu sudah bicara panjang lebar tentang masalah kalau ada beberapa hadits sama-sama shahihnya tetapi matannya saling bertentangan, apa yang harus kita lakukan? 

Beliau sudah menulis kaidah itu dalam kitabnya : Ikhtilaful Hadits yang fenomenal itu. Cuma baru sampai mengetahui suatu hadits itu shahih, sebenarnya pekerjaan melakukan istimbath hukum belum selesai. Meneliti keshahihan hadits baru langkah pertama dari duapuluh tiga puluh langkah dalam proses istimbath hukum, yang hanya bisa dilakukan oleh para mujtahid.

Umat Terlalu Awam Dapat Informasi Diplintir

Sayangnya banyak sekali orang awam yang tersesat mendapatkan informasi yang sengaja disesatkan oleh kalangan tertentu yang punya rasa dengki. Seolah-olah imam mazhab yang empat itu kerjaannya cuma merusak agama dengan mengarang-ngarang agama dan menambah-nambahinya seenak udelnya. Sejelek itu para perusak agama melancarkan fitnah keji kepada para ulama.

Padahal keempat imam mazhab itu di zamannya justru merupakan para ulama peneliti hadits (muhaddits). Sebab syarat untuk boleh berijtihad adalah harus menguasai hadits dan mampu meneliti sendiri kualitas keshahihan haditsnya. Imam Malik itu penyusun Al-Muwaththa’ yang tiga khalifah memintahnya agar dijadikan kitab standar negara. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri lebih dikenal sebagai ahli hadits ketimbang sebagai mujtahid dalam ilmu fiqih.

Entah orientalis mana yang datang menyesatkan agama, tiba-tiba datang generasi yang awam agama dan dicuci otaknya, dengan mudahnya dan teramat lancang menuduh keempat imam mazhab itu sebagai orang-orang bodoh dengan ilmu hadits. Hadits shahih versi Bukhari dibanding-bandingkan secara zahir dengan pendapat keempat mazhab, seolah-olah pendapat mazhab itu buatan manusia dan hadits shahih versi Bukhari itu datang dari Allah yang sudah pasti benar.

Orang-orang awam yang kurang ilmu itu dengan seenaknya menyelewengkan ungkapan para imam mazhab itu dari maksud aslinya : “Bila suatu hadits itu shahih, maka itulah mazhabku”. Kesannya, para imam mazhab itu bodoh dengan keshahihan hadits, lalu menggantungkan mazhabnya kepada orang-orang yang hidup dua tiga abad sesudahnya.

Padahal maksudnya bukan begitu. Para ulama mazhab itu menolak suatu pendapat, karena menurut mereka hadits yang mendasarinya itu tidak shahih. Maka pendapat itu mereka tolak sambil berkata,”Kalau hadits itu shahih, pasti saya pun akan menerima pendapat itu. Tetapi berhubung hadits itu tidak shahih menurut saya, maka saya tidak menerima pendapat itu”. Yang bicara bahwa hadits itu tidak shahih adalah profesor ahli hadits, yaitu para imam mazhab sendiri. Maka wajar kalau mereka menolaknya.

Tetapi lihat pengelabuhan dan penyesatan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Digambarkan seolah-olah seorang Imam Asy-Syafi’i itu tokoh idiot yang tidak mampu melakukan penelitian hadits sendiri, lalu kebingungan dan menyerah menutup mukanya sambil bilang,”Saya punya mazhab tapi saya tidak tahu haditsnya shahih apa tidak, jadi kita tunggu saja nanti kalau-kalau ada orang yang ahli dalam bidang hadits. Nah, mazhab saya terserah kepada ahli hadits itu nanti ya”.

Dalam hayalan mereka, para imam mazhab berubah jadi badut pandir yang tolol dan bloon. Bisanya bikin mazhab tapi tidak tahu hadits shahih. Sekedar meneliti hadits apakah shahih atau tidak, mereka tidak tahu. Dan lebih pintar orang di zaman kita sekarang, cukup masuk perpustakaan dan tiba-tiba bisa mengalahkan imam mazhab.

Cara penyesatan dan merusak Islam dari dalam degan modus seperti ini ternyata nyaris berhasil. Coba perhatikan persepsi orang-orang awam di tengah kita. Rata-rata mereka benci dengan keempat imam mazhab, karena dikesankan sebagai orang bodoh dalam hadits dan kerjaanya cuma menambah-nambahi agama.

Parahnya, setiap ada tradisi dan budaya yang sesat masuk ke dalam tubuh umat Islam, seperti percaya dukun, tahayyul, khurafat, jimat, dan berbagai aqidah sesat, sering diidentikkan dengan ajaran mazhab. Seolah mazhab fiqih itu gudangnya kesesatan dan haram kita bertaqlid kepada ulama mazhab.

Sebaliknya, orang yang harus diikuti adalah para ahli hadits, karena mereka itulah yang menjamin keshahihan hadits.

Bukhari dan Muslim Bukan Penentu Satu-satunya Keshahihan Hadits

Ini perlu dicatat karena penting sekali. Shahih tidaknya suatu hadits, bukan ditentukan oleh Bukhari dan Muslim saja. Jauh sebelum keduanya dilahirkan ke dunia, sudah ada jutaan ahli ahli hadits yang menjalankan proses ijtihad dalam menetapkan keshahihan hadits.

Dan boleh jadi kualitasnya jauh lebih baik. Kualitas keshahihannya jauh lebih murni. Hal itu karena jarak waktu dengan sumber aslinya, yaitu Rasulullah SAW, lebih dekat.

Hadits di zaman Imam Bukhari sudah cukup panjang jalur periwayatannya. Untuk satu hadits yang sama, jalur periwayatan Bukhari bisa sampai enam atau tujuh level perawi yang bersambung-sambung. Sementara jalur hadits Imam Malik cuma melewati tiga level perawi. Secara logika sederhana, kualitas keasliannya tentu berbeda antara hadits yang jalurnya tujuh level dengan yang tiga level. Lebih murni dan asli yang tiga level tentunya.

Bayangkan kalau Imam Bukhari hidup hari ini di abad 15 hijriyah, haditsnya bisa melewati 40-50 level perawi. Secara nalar kita bisa dengan mudah menebak bahwa kualitas periwayatannya jauh lebih rendah. Beda tiga sampai empat level saja sudah besar pengaruhnya, apalagi beda 50 level, tentu jauh lebih rendah.
Apalagi yang jadi ahli haditsnya bukan selevel Bukhari, tetapi sekedar mengaku-ngaku saja. Tentu kualitas haditsnya jauh lebih parah lagi. Bukhari itu melakukan perjalanan panjang dan lama ke hampir seluruh dunia Islam. Tujuannya untuk bertemu langsung para perawi hadits yang masih tersisa. Maksudnya untuk mengetahui langsung seperti apa kualitas hafalan dan kualitas keislaman mereka.

Menurunnya Kualitas Periwayatan Seiring Dengan Semakin Jauhnya Jarak

Semakin jauh jarak waktu antara sumber hadits dengan zaman penelitiannya, maka kualitasnya akan semakin menurun. Sebab jalur periwayatannya akan menjadi semakin panjang. Jumlah perawi yang harus diteliti jelas lebih banyak lagi.

Seandainya seorang dengan kualitas Imam Bukhari hidup di abad kelima, tentu nilai kualitas penelitiannya akan jauh lebih rendah dibandingkan beliau hidup di abad ketiga. Dan bila beliau hidup di abad kelima belas, sudah bisa dipastikan kualitas penelitiannya akan jauh lebih rendah, bahkan beliau malah tidak bisa melakukan apa-apa.

Karena tidak mugkin lagi melakukan penelitian langsung bertemu muka dengan para perawi. Maka keistimewaan hadits Bukhari akan anjlog total. Untungnya beliau hidup di zaman yang tepat, yaitu di masa para perawi masih hidup dan bisa diwawancarai langsung.

Maka siapapun orangnya, kalau baru hari gini melakukan penelitian tentang para perawi, kelasnya rendah sekali. Semua hasil penelitian semata-mata mengandalkan data sekunder, yaitu hanya sekedar menelliti di tingkat literatur dalam perpustakaan. Sebuah pekerjaan yang sangat mudah, karena semua mahasiswa fakultas hadits semester pertama pun bisa mengerjakannya.

Dosen hadits bisa dengan mudah mengajarkan teknik takhrij hadits kepada anak-anak muda mahasiswa usia di bawah 20 tahunan, lalu menugaskan masing-masing melakukan takhrij untuk dapat nilai. Bahkan pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu hadits di bangku kuliah. Cukup dengan otodidak, sedikit diberi pelatihan singkat, asalkan tekun tiap hari nongkrong di perpustakaan, bisa melakukan penelitian kelas-kelas rendahan. Siapapun bisa melakukannya dengan mudah.
Apalagi zaman sekarang sudah ada ratusan software hadits. Cukup masukkan keyword saja, maka semua data bisa keluar dalam hitungan detik saja.

Kalau baru sampai disitu kok tiba-tiba merasa lebih tinggi derajatnya dari Bukhari dan Muslim, rasanya ada yang salah dalam logika. Jangankan merasa lebih tinggi, merasa selevel saja pun sudah tidak sopan.

Maka kita tidak bisa menyamakan kualitas keshahihan hadits yang diteliti di abad kelimabelas ini, dengan kualitas penelitian hadits yang dilakukan di abad ketiga zaman Bukhari dan Muslim. Nilainya jauh berbeda. Dan kualitas penelitian hadits di abad pertama dan kedua tentu jauh lebih baik lagi.

Anehnya, jarang sekali umat Islam yang bisa membedakan, mana kualitas penelitian kelas tinggi dan mana kelas rendahan. Sebab sekarang ini kita hidup di zaman serba awam dan serba tidak tahu.

Kadang-kadang umat Islam terkecoh dengan mudah dengan penampilan fisik. Asalkan ada orang pintar ceramah, kebetulan jenggotnya panjang, bajunya gamis ala arab, pakai surban melilit kepala, tangannya sibuk memutar-mutar biji tasbih, suaranya diberat-beratkan, langsung kita anggap dia adalah ulama yang tahu segala-galanya. Padahal satu pun hadits tidak dihafalnya.

Lebih lucu lagi, kalau ada tokoh yang bisa menyalah-nyalahkan ulama betulan, melancarkan kritik ini dan itu, bahkan mencaci maki dengan kata-kata kasar, maka oleh pendukungnya yang sama-sama awam dijadikan seolah-olah dia adalah utusan Allah yang turun langsung dari langit, menjadi anugerah bagi alam semesta.
Seolah-olah kebenaran milik dia semata. Orang lain yang tidak setuju dengan seleranya dianggap bodoh semua. Ulama yang tidak sejalan dengannya akan dihujani cacian makian dan sumpah serapah.

Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Amiin ya rabbal alamin

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

sumber: http://kabarislamia.com/2015/04/09/kenapa-imam-mazhab-tidak-pakai-hadits-bukhari-dan-muslim/

Thursday, April 9, 2015

317.0 Penyakit Darah Tinggi

 Saya sering mengambil tekanan darah dengan menggunakan alat jenama Omron berkuasa 4 bateri Alkaline AA.  Bacaan yang diberikan adalah di tahap rendah dan sederhana serta di dalam julat normal (120/80) malah kadang-kadang lebih rendah lagi.  Tetapi yang peliknya apabila saya pergi ke klinik atau hospital, diambil bacaan tekanan darah menggunakan alat berkuasa elektrik, tiba-tiba bacaan naik tinggi hingga 150/90....mana satu yang nak percaya?  setiap kali diambil tekanan darah, bacaannya berubah-ubah walaupun selang masa beberapa saat.

Alat mengukur tekanan darah Omron SEM 1 - guna 4 bateri AA mengambil tekanan darah cara lama (mengguna jangka raksa)Apapun bacaannya, yang penting kita lihat dan ambil perhatian ialah keputusan bacaannya samada tinggi atau rendah atau normal sebagai panduan dan amaran.  Jangan ambil ringan tentang tekanan darah kerana jika terlalu tinggi (mungkin kerana terdapat saluran darah ke jantung tersumbat), urat saraf ke otak boleh pecah hingga menyebabkan lumpuh separuh atau seluruh badan dan yang paling terok kematian.

Sila buka blog ini, artikel no. 11.0 Carta Tekanan Darah  pada 19/3/2013 (http://gegarsyeh.blogspot.com/2012/03/carta-tekanan-darah.html) untuk penjelasan lanjut tentang bacaan tekanan darah.

Anda pernah dengar penyakit tiga beradik atau penyakit tiga se rangkai?  Ia itulah Jantung - Darah Tinggi - Kencing Manis.  Penyakit ini paling bahaya dan perlu ditangani di peringkat awal lagi sebelum ia berjangkit dan mendatangkan kemudharatan ke seluruh organ anggota badan.

Saya terjumpa satu blog berkaitan Tekanan Darah Tinggi, jenis-jenis ubat, kesan sampingan yang ingin saya berkongsi dengan anda semua.  Sama-samalah kita menjada kesihatan serta pemakanan kita.  Kita ialah apa yang kita makan. Elok cara dan budaya pemakanan kita, Insya'allah eloklah kesihatan kita.  Kita berikhtiar dan bertawakkal kepada Allah.
..........................................................................................................................................

Lepas sekian lama tak menulis penulisan yang berkait dengan perubatan dan memandangkan filem kat tv pun bosan, so kali ni update blog pasal penyakit kronik yang ramai orang ada kat Malaysia ni - hypertension, atau pun senang cerita tekanan darah tinggi.

Berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan, pada tahun 2006 daripada sejumlah sampel kajian seramai 16 440 orang, dianggarkan 43% daripada 16 440 orang tu mengalami masalah darah tinggi = 7069 orang (sumber). Sample tu boleh dikatakan besar, dan kalau kita buat extrapolation mudah, katakan sekarang ada 26 juta orang kat Malaysia - lebih kurang 11 juta orang akan menghidap darah tinggi (tapi nilai ni mungkin lebih rendah la kalau kita exclude budak2 daripada statistik). Tapi apa yang pasti, masalah tekanan darah tinggi ni memang satu masalah yang ketara dan setiap orang berisiko untuk mengalami masalah ni.

Tekanan darah tinggi yang normal biasanya dalam lingkungan 120 mmHg (systolic) /80 mmHg (diastolic). Systolic bermaksud ukuran tekanan darah masa jantung mengepam darah, diastolic bermaksud ukuran tekanan darah masa jantung tengah relax. Ada beberapa peringkat dalam pengelasan tahap keadaan tekanan darah seseorang. Tengok jadual bawah ni.

Category Systolic (mm Hg)
Diastolic (mm Hg)
Optimal <120 and <80
Normal <130 and <85
High normal 130-139 or 85-89
Hypertension

Stage 1 140-159 or 90-99
Stage 2 160-179 or 100-109
Stage 3 >=180 or >=110

Ok, ada optimal, normal, high normal dan jugak hypertension. Kalau tekanan darah berada pada tahap optimal - tu bermaksud memang kesihatan korang betul2 bagus la. Normal - maksudnya tekanan darah korang biase2 je. High normal - dah kena berjaga-jaga sebab tekanan darah korang mungkin naik ke peringkat hypertension (darah tinggi). Bila tekanan darah seseorang dah masuk ke mana2 stage dalam hypertension - lepas doktor buat evaluation pada tekanan darah korang untuk beberapa hari dan buat ujian darah - bila dah confirm korang ada darah tinggi - so doktor akan start bagi korang makan ubat darah tinggi - tak kira la korang stage 1, 2 atau 3. Stage 3 tu tahap paling bahaya - kalau tekanan darah sampai tahap tu doktor akan beri rawatan yang lebih agresif, mungkin korang akan disuntik dengan ubat anti hypertensive kat Emergency Department.

Kenapa tekanan darah dalam badan perlu dikawal supaya tak terlampau tinggi? Tekanan darah yang tinggi boleh menyebabkan kerosakan pada organ-organ dalam badan sebab organ dalam badan kita macam buah pinggang, jantung, otak, mata boleh tolerate tekanan darah pada tahap tertentu je. Memandangkan manusia ni dibuat daripada tanah - ok la, be scientific, memandangkan organ dan salur darah dalam badan manusia ni terdiri daripada protein dan karbon yang lembut, jadi bila tekanan darah tinggi, organ-organ dalam badan boleh rosak. Buah pinggang boleh rosak akibat darah tinggi sebab darah dipam ke buah pinggang sepanjang masa untuk dicuci, otot jantung boleh mengembang (hypertrophy) dan lama kelamaan menyebabkan keupayaan jantung untuk pam darah makin menurun - seterusnya membawa kepada kegagalan jantung untuk berfungsi. Kalau tekanan darah dalam salur darah kat otak tinggi, salur darah akan pecah dan menyebabkan darah beku terbentuk kat otak. Bila jadi macam tu, sel saraf kat otak tak dapat bekalan oksigen sebab bekalan darah yang bawak oksigen terganggu - boleh menyebabkan stroke dan kematian. Jadi teramatlah penting untuk kita sustain tekanan darah yang optimum/normal.

Memandangkan aku bukan doktor dan kerja aku sebenarnya berkait dengan ubat - so aku akan tulis pasal ubat anti hypertensive - macam mana ubat tu bertindak, apa yang kena tau pasal ubat tu, cara makan dan sebagainya. Bila nak menulis bab hypertension ni - sebenarnya topik pasal ubat darah tinggi ni panjang sebab setiap pesakit, lain ubat yang doktor akan bagi - orang yang ada lemah jantung lain ubat dorang, yang darah tinggi masa mengandung pun lain jugak, yang rosak buah pinggang lain ubat dorang, budak kecik, orang tua pun cara nak start ubat darah tinggi berbeza-beza. Jadi dalam post ni lebih kepada penerangan umum pasal ubat-ubatan.

Nama-nama ubat yang aku tulis ni semuanya nama generic - bermaksud nama umum ubat tu yang dipakai di peringkat antarabangsa walaupun jenama berlainan.

1. Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)

- contoh: Perindopril, Captopril, Enalapril, Ramipril

- Ubat jenis ACEI akan menghalang pembentukan angiotensin II , sejenis enzim yang terlibat dalam proses kenaikan tekanan darah. Bila angiotensin II ni tak terhasil, atau pun bila pengeluaran enzim angiotensin II ni kurang, salur darah dalam badan takkan mengalami pengecutan dan seterusnya membawa kepada penurunan tekanan darah.

- kalau doktor bagi Perindopril dan Enalapril, dua jenis ubat ni seeloknya diambil sebelum makan.

- kesan sampingan ubat: batuk, alahan (ruam), letih dan masalah buah pinggang. Bagitau doktor atau pegawai farmasi kalau korang rasa tak tahan dengan kesan sampingan ubat. Kalau dah makan ubat ni dalam tempoh lama dan kemudian korang perasan korang dah tak berapa kerap kencing - tolong bagitau doktor. Bagi orang perempuan, pastikan korang berbincang dengan doktor sebelum merancang kehamilan sebab perempuan mengandung tak boleh makan ubat ni.

2. Beta blocker

- contoh: Metoprolol, Atenolol, Bisoprolol, Propranolol, Labetalol, Carvedilol

- dari aspek pengurusan tekanan darah tinggi, ubat ni bertindak menghalang kesan hormon adrenalin dan noradrenalin dalam badan (adrenalin dan noradrenalin merupakan hormon yang menyebabkan otot salur darah mengecut dan menaikkan denyutan jantung - kedua2 kesan hormon2 ni menaikkan tekanan darah dalam badan)

- Bagi yang kena makan ubat Labetalol atau Carvedilol - dua jenis ubat ni elok diambil selepas makan makanan.

- Ubat jenis beta blocker tak boleh dimakan untuk mereka yang ada masalah jantung. Kalau orang yang makan ubat ni mengadu sakit dada, ataupun jantung dorang berdebar/berdegup laju secara konsisten (dalam keadaan dorang tenang), kena bagitau doktor tentang hal ni

- kesan sampingan ubat: erectile dysfunction untuk lelaki, loya, sesak nafas, pening. Bagitau doktor atau pegawai farmasi kalau korang rasa tak tahan dengan kesan sampingan ubat.

3. Calcium channel blocker

- contoh: Nifedipine, Amlodipine, Felodipine, Diltiazem, Verapamil

- ubat jenis ni mengurangkan proses pengecutan tisu salur darah dan otot jantung - seterusnya menurunkan tekanan darah.
- Felodipine sebaiknya diambil masa perut kosong (sebelum makan), Verapamil pulak seeloknya diambil lepas makan.

- kesan sampingan: kebiasaannya sembelit - so kalau makan ubat jenis ni, better makan banyak makanan berserat + minum banyak air kosong. Kesan lain macam perubahan degupan jantung (makin laju @ slow - terutamanya kalau diambil bersama ubat jenis beta blocker), kaki jadi bengkak/gemuk sebab pengumpulan air (oedema). Bagitau doktor kalau ada kesan sampingan.

4. Diuretics

- contoh: Hydrochlorothiazide, Frusemide/furosemide, kombinasi amiloride+hydrochlorothiazide, Spironolactone

- ubat jenis ni akan meningkatkan pengeluaran air kencing - mengurangkan isipadu bendalir dalam salur darah, seterusnya mengurangkan tekanan darah.

- untuk semua jenis ubat diuretics ni, seeloknya diambil selepas makan. Kalau kena makan lebih dari sekali sehari (dua atau tiga kali sehari), bila nak makan untuk dos yang terakhir tu (yang kedua atau ketiga), dinasihatkan untuk makan ubat tu sebelum pukul 4 petang untuk elakkan daripada kerap kencing bila waktu malam.

- kesan sampingan: hypokalemia (kurang zat Potassium - sejenis elektrolite/garam yang penting untuk jantung). Sila bagitau doktor kalau ada perubahan dalam degupan jantung bila dah mula makan ubat jenis ni. Dan kurangkan makan makanan manis sebab satu lagi kesan sampingan ubat jenis ni ialah ubat ni boleh naikkan paras gula dalam darah.

5. Angiotensin receptor blocker (ARB)

- contoh: Irbesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan

- ubat jenis ni hampir sama macam ACEI, cuma sedikit perbezaan - ARB akan halang angiotensin melekat kat receptor berbanding ACEI yang halang pembentukan angiotensin.

- ubat jenis ni boleh diambil sebelim atau selepas makan kecuali kalau jenis yang gabung dengan hydrochlorothiazide (Valsartan + Hydrochlorothiazide, nama jenama: Co Diovan, Irbesartan + Hydrochlorothiazide, nama jenama: Co Approvel) - yang jenis combine ni better diambil lepas makan.

- kesan sampingan: pening kepala.

6. Alpha blocker

- contoh: Prazosin, Terazosin, Doxazosin, Alfuzosin

- Walaupun begitu, ubat jenis ni bukan la pilihan utama untuk rawatan tekanan darah tinggi. Sebaliknya ubat jenis ni digunakan untuk masalah benign prostatic hypertrophy. Walaupun begitu, ubat jenis ni tetap berupaya menurunkan tekanan darah orang yang makan ubat ni.

Begitu la sedikit sebanyak pasal ubat darah tinggi ni. Kalau ade apa2 nak tanya, just hit the comment box atau boleh tanya mana2 doktor atau pegawai farmasi. Have a nice day (pinjam tagline FPS Russia).

Rujukan:

1. Malaysian CPG on Management of Hypertensoon 3rd Edition, Feb 2008

2. Malaysian Society of Hypertension website

(sumber: http://bpharmuitmgen5.blogspot.com/2011/04/darah-tinggi-aka-hypertension.html )

Tuesday, April 7, 2015

316.0 Sihir masih diamalkan?

Sekarang tahun 2015 atau kita hidup di kurun ke-21. Di sekeliling kita, terdapat gadget dan kemudahan elektronik yang meringkaskan serta memudahkan kerja kita. Kemajuan sains dan teknologi sudah tiada sempadan dan berkembang pesat. Lihatlah sendiri perkembangan komputer dan telefon bimbit ..... tak terkejar kita!

Yang peliknya, dalam kesibukan mengejar teknologi tercanggih, terdapat se kelompok kecil manusia yang masih berminat di bidang sihir menyihir yang menggunakan kuasa makhluk terkutuk yang tidak kelihatan oleh mata kasar kita.....i.e. syaitan laknatullah. Sanggup mereka melihat saudara mara atau rakan yang berjaya menderita kerana perasaan iri hati, cemburu, busuk perut dan penuh sifat2 tercela dalam diri.

Mengapa sihir masih berleluasa? Jawabnya mudah, ada Demand dan ada Supply dan ada duit! Dosa pahala bukan ukuran sekarang ini, janji hati puas melihat orang menderita. Apakah ia tidak pernah terfikir satu masa akan berlaku "Return to Sender?", atau pembalasan azab ketika sakratulmaut yang cuma ia yang merasakannya membawa ia hingga ke alam barzah di dalam tanah dan di akhirat kelak lebih teruk sebab "tidak ia hidup dan tidak ia mati."

Jadi saya menyeru saudara mara, rakan dan kenalan, berhentilah dari mengunjungi dukun-dukun penyubur syaitan dan bersihkanlah hati dari sifat2 keji. Sentiasalah mengingati Allah dan ingatlah setiap perbuatan kita baik jahat maupun kebajikan akan ditayang di skrin raksaksa di akhirat kelak untuk tuntunan ramai tanpa dipotong / sensor mana-mana slot perbuatan kita. Pada masa itu, semua mata akan terbeliak kerana tidak menyangka rakannya demikian buruk perangainya yang sebenar.

Jangan terlalu yakin bahawa amalan zikir dan pendinding diri kita telah kental kerana kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. pun boleh kena sihir buatan orang yahudi dan Malaikat Jibrail a.s. datang berubatnya. Kita manusia dan hamba Allah sekadar berusaha, berikhtiar dan akhirnya berserah diri kepada Allah.

Di bawa ini terdapat paparan dari kisah sebenar yang berlaku di Jordan. Saya ambil dari Sumber: https://www.facebook.com/drasmadi/photos/ (Dr. Tengku Asmadi bin Tengku Muhamad)
...........................................................................................................................


Selepas membeli kayu bakar, orang ini kemudian di rumahnya memilih kayu kayu tersebut. Tak terduga, dia mendapati sebuah kayu yang agak aneh, kayu tersebut dibungkus plastik dengan rapi, setelah dibuka ternyata kayu tersebut dipenuhi dengan paku paku dengan pola pakuan yang aneh. Melihat ada yang ganjil, dia pun pergi membawa kayu tersebut ke seorang Syaikh.

Syaikh berkata: "kayu ini adalah tumbal sihir, diperuntukkan atas satu keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu dan beberapa orang anak, selama paku ini masih menancap, satu keluarga tersebut tengah dalam keadaan sakit, dan hanya Allah yang mengetahui jenis sakitnya .." Lalu Syaikh itu berkata kembali: "Alhamdulillah kamu belum membakar kayu ini, jika itu kamu lakukan, nescaya satu keluarga tersebut akan Mati semua". Berikut cara rawatan sihir sesuai dengan resipi Rasulullah Saw

A. RAWATAN SIHIR

Rawatan sihir boleh dilakukan dengan dua cara:

Pertama, dengan ruqyah yang sesuai syariat

Di antara kaedah yang pernah dipraktikkan dan itu mujarab adalah

1. Mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara

Persiapan: Sediakan 7 daun bidara hijau, dan satu baldi air yang cukup untuk mandi.

Caranya:

a. Haluskan daun bidara dengan ditumbuk, dan campurkan ke dalam air yang telah disiapkan.

b. Baca ayat-ayat berikut di dekat air (di luar bilik mandi):

1) Baca ta'awudz: a-'uudzu billahi minas syaithanir rajiim

2) Ayat kursi (QS. Al-Baqarah: 255)

3) QS. Al-A'raf, dari ayat 117 hingga 122

4) QS. Yunus, dari ayat 79 hingga 82

5) QS. Taha, dari ayat 65 hingga 70

6) Surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas

7) Minumkan air tersebut di atas 3 kali (boleh gunakan gelas kecil)

8) Gunakan selebihnya untuk mandi.

9) Cara seperti ini boleh dilakukan beberapa kali, hingga pengaruh sihirnya hilang.

(Kaedah ini disebutkan oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthani dalam buku beliau Ad-Dua wa Yalihi Al-Ilaj bi Ar-Ruqa, Hal. 35).

2. Membaca beberapa ayat al quran kemudian ditiupkan

Caranya:

a. Baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

b. Ulangi sebanyak 3 kali atau lebih

c. Baca ayat di atas, sampil ditiupkan dan diusapkan ke bahagian tubuh yang sakit.

d. Baca doa-doa ketika menjenguk orang sakit.

Kedua, menghancurkan simpul sihir

Cara kedua ini adalah kaedah menghilangkan sihir yang paling mujarab. Hanya saja, cara kedua ini agak sukar dilakukan, kerana perlu diketahui simpul sihir yang ditanam oleh dukun. Jika simpul sihir ini boleh dihancurkan maka pengaruh sihir akan hilang total. Simpul ini bak pengkalan tentera bagi si dukun untuk menyihir objek sasaran.

Sebagaimana hal ini pernah dialami oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti yang disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Berikut redaksi kisah yang lebih lengkap. Redaksi ini disebutkan oleh At-Tsa'alibi dalam tafsirnya dan dinukil oleh Ibnu katsir:

Dari Ibnu Abbas dan A'isyah radhiyallahu 'anhuma menceritakan:

Dulu ada seorang remaja Yahudi yang menjadi pelayan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sehingga, datanglah beberapa orang Yahudi menemui anak ini. Sampai akhirnya si remaja ini mengambil rontokan rambut kepala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan potongan sikat rambut, dan dia berikan kepada orang Yahudi. Akhirnya, mereka gunakan rambut ini sebagai bahan untuk menyihir Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Pelaku sihir adalah seorang Yahudi Bani Zuraiq, namanya Labid bin A'sham. Simpul sihir dari rambut tersebut di tanam di telaga milik Bani Zuraiq, namanya sumur Dzarwan.

Kerana pengaruh sihir ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jatuh sakit, sehingga rambut beliau mudah gugur. Beliau seolah-olah melakukan sesuatu dengan isterinya padahal tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya beliau bermimpi, beliau melihat ada dua malaikat yang datang. Yang satu duduk di dekat kepala beliau dan yang satu duduk di dekat kaki beliau.

Malaikat pertama bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang ini?" "Dia tersihir." Jawab malaikat kedua. "Siapa yang menyihir?" Tanya malaikat pertama. "Labid bin A'sham orang Yahudi." Jawab malaikat kedua. "Dengan apa dia disihir?" Jawabnya: "Dengan rambut dan potongan sikat." "Di mana simpul sisirnya?" Jawabnya: "Dibungkus kulit mayang kurma, ditindih batu, di dalam sumur Dzarwan." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terbangun. Kemudian beliau berangkat ke sumur Dzarwan di Bani Zuraiq bersama Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir.

Ali diperintahkan untuk mengambil batu itu, untuk mengeluarkan bungkus simpul sihir. Ketika itu, Allah menurunkan dua surat Al-Muawidzatain (surat Al-Falaq dan An-Nas). Sebelumnya, Ali bin Abi Talib diperintahkan untuk membaca dua surat tersebut. Ternyata di dalamnya ada beberapa helai rambut dan potongan sisirnya. Di sana juga ada ikatan buntalan jumlahnya ganjil. Selanjutnya benda itu dimusnahkan dan sumurnya ditutup.

Seketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam langsung terasa ringan dan hilang pengaruh sihirnya. Setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kembali, beliau sampaikan kepada isterinya:

يا عائشة, كأن ماءها نقاعة الحناء, أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين

"Hai Aisyah, air perigi itu seperti terkena daun pacar (inai). Atau seolah pangkal mayang kurma seperti kepala syaitan." - (HR. Bukhari 5763)

Imam Ibnul Qoyim dalam Zadul Ma'ad berkata:

Cara menyembuhkan sakit ini ada dua, di antaranya adalah mengeluarkan sumber sihir dan memusnahkan ia. Ini adalah cara yang paling sempurna. Sebagaimana terdapat riwayat yang sahih daripada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahawa beliau berdoa kepada Allah tentang sumber sihir yang menimpa beliau, kemudian Allah tunjukkan bahawa pangkalnya ada di dalam sumur, dengan rambut dan potongan sikat dibungkus mayang kurma jantan. Ketika benda itu dikeluarkan, pengaruh sihir itu langsung hilang, seolah beliau baru bebas dari ikatan. Inilah kaedah yang paling ampuh untuk mengubati orang yang terkena sihir. Seperti halnya menghilangkan sumber penyakit dalam tubuh (Zadul Ma'ad, 4: 113)

B. PENCEGAHAN DARI SIHIR

1- Dalam setiap keadaan senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan bertawakkal kepadaNya, serta menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya.

2- Melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan menjauhi setiap yang dilarang, serta bertaubat dari setiap perbuatan dosa dan kejelekan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Ibnu' Abbas Radhiyallahu 'anhu:

يا غلام! إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك ...

"Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu ..." [HR Tirmidzi]

3. Tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan terbenamnya matahari. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: "Jika malam telah masuk -jika kalian berada di sore hari-, maka tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya setan berkeliaran pada waktu itu. Tatkala malam telah datang sejenak, maka lepaskanlah mereka". [HR Bukhari Muslim].

4- Membersihkan rumah dari salib, patung-patung, binatang yang dipelihara dan gambar-gambar yang bernyawa serta anjing. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahawa Malaikat (rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal di atas. Demikian juga dibersihkan dari peranti-peranti yang melalaikan, gitar, piano, seruling dan muzik.

5. Memperbanyak membaca Al Qur`an dan manjadikannya sebagai dzikir harian. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

"Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al Baqarah". [HR Muslim]

6- Membentengi diri dengan doa-doa dan ta'awudz serta dzikir-dzikir yang disyariatkan, seperti dzikir pagi dan sore, dzikir-dzikir setelah shalat fardhu, dzikir sebelum dan sesudah bangun tidur, do'a ketika masuk dan keluar rumah, do ' a ketika naik kenderaan, do'a ketika masuk dan keluar masjid, do'a ketika masuk dan keluar bilik mandi, do'a ketika melihat orang yang mandapat musibah, serta dzikir-dzikir yang lain.

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya sihir para penyihir itu akan bekerja secara sempurna bila mengenai hati yang lemah, jiwa-jiwa yang penuh dengan syahwat yang senantiasa bergantung kepada hal-hal rendahan. Oleh sebab itu, umumnya sihir banyak mengenai para wanita, anak-anak, orang-orang bodoh, orang-orang pedalaman, dan orang-orang yang lemah dalam berpegang teguh kepada agama, sikap tawakkal dan tauhid, serta orang-orang yang tidak mempunyai bahagian sama sekali dari dzikir-dzikir Ilahi, doa-doa, dan ta'awwudzaat nabawiyah. "  -  [Zaadul Ma'ad (4/116)]

7. Memakan tujuh butir kurma 'ajwah setiap pagi hari. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر

"Sesiapa yang makan tujuh butir kurma 'ajwah pada setiap pagi, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya pada hari itu".  -  [HR Bukhari dan Muslim]

Semoga bermanfaat, jangan lupa sebarkan pada yang lain.