Tuesday, April 21, 2015

320.0 Puasa bulan Rejab ...... dia mai dah!

Apabila masuk sahaja bulan Rejab, maka dalam web atau blog akan timbullah ramai ustaz, ustazah dan alim ulamak (kebanyakannya yang pass agama tahap SPM saja) mempertikaikan samada amalan puasa sunat di bulan Rejab itu sunat atau sunnah.  Maka masing2 mengeluarkan hujjah berdasarkan kata orang nu, kata orang ni dan sebagainya.

Saya sendiri, kalau rajin saya puasa, kalau malas saya tak puasa. Kalau puasa dikira ibadat tulus ikhlas kerana Allah, dijamin dapat pahala di akhirat kelak. Berapa nilai atau berapa besar pahala itu sukar digambarkan dengan wang ringgit dan harta dunia. Apa yang penting, beribadat ikhlas kerana Allah sahaja bukan kerana lain seperti terikut-ikut orang buat, kita buat.  Ini amalan sejak zaman tok nenek aku. Tapi kalau tak puasa, bukanlah menjadi satu kesalahan kerana ia amalan sunat.

Penjelasan lanjut tentang puasa bulan Rejab ada di bawah ni, saya copy & paste dari Facebook: https://www.facebook.com/turmudzi.makki/.  Diharap jangan ada siapa2 yang masih ragu2 tentangnya.  Selamat berpuasa kepada yang berpuasa.  Kepada yang tak berpuasa, cuba-cubalah berpuasa, bukan kena duit malah jimat lagi....... tak payah pergi breakfast, lunch, makan petang ..... terus makan malam.

Jangan lupa, banyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. sepanjang bulan Rejab ini kerana kita tidak tahu, apakah ini Rejab terakhir buat kita.

.....................................................................................................................................

PUASA RAJAB
*********
Dalam beberapa tulisan yang mudah dijumpai di dunia maya ada yang menyatakan (bahkan banyak) bahwasanya puasa pada bulan Rajab tidak ada dasarnya. (Kita hormati yang berpendapat demikian). “Kita” yang sudah sejak turun temurun dalam keluarga, lembaga pendidikan bahkan di kampung kita, dibiasakan berpuasa setiap memasuki bulan Rajab oleh orang tua dan guru-guru kita, maka -mungkin perlu- kita mengetahui dasarnya agar kita lebih mantap lagi dalam melaksanakannya serta mewariskannya kepada anak-anak kita, murid kita dan generasi yang akan menggantikan kita nanti.

Di bawah ini beberapa Dalil tentang kesunnahan puasa di Bulan Rajab
*********
Diantara hadits yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab:


ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ رﺟﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺼﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻏﻠﻘﺖ ﻋﻨﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﺤﻴﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﺪﻟﺖ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎت


"Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."
- Riwayat Ibnu Abbas RA

إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻬﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﺐ ﻣﺎؤﻩ أﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ وأﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺮ

"Sesungguhnya di syurga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut".
- HR. Al-Baihaqi dari Anas RA


Di dalam kitab al­Hawi Li al­Fatawa imam as­Suyuti menjelaskan tentang derajat hadits yang menyatakan tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwasanya hadits-­hadits tersebut bukan berstatus maudlu’ (palsu) tetapi hanya berstatus dhaif (yang) sehingga boleh diriwayatkan dan diamalkan dalam rangka untuk fadhailul a’mal (motivasi ibadah sunnah)

. ﻣﺴﺄﻟﺔ - ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻬﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﺐ ﻣﺎؤﻩ أﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ وأﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺮ، وﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺮام اﻟﺨﻤﻴﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻋﺒﺎدة ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ، وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻦ رﺟﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺼﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻏﻠﻘﺖ ﻋﻨﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﺤﻴﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺻﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﺪﻟﺖ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻐﺮﻳﺐ. اﻟﺠﻮاب – ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ,ﻗﺴﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﺠﻮز رواﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ, أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ, واﺑﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ – ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ – واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ, وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﺳﻨﺎدﻩ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺳﻮى ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﺋﺪة اﻷﺳﺪي وﻗﺪ روي ﻋﻨﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ أر ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼ, وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان وﺿﻌﻔﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ. واﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ, وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ, وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺑﻌﻀﻬﺎ .ﺑﻠﻔﻆ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺘﻴﻦ, ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: وﻫﻮ أﺷﺒﻪ وﻣﺨﺮﺟﻪ أﺣﺴﻦ وإﺳﻨﺎد اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷوﻗﺎت وﻏﻴﺮﻩ وﻟﻪ ﻃﺮق وﺷﻮاﻫﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ. وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﺈن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺳﻨﺪﻩ أو ﺣﺴﻨﻪ, وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻻ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻌﺪدﻩ إﺳﻨﺎدﻩ وﻓﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ .اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎوي اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ 339/1

(al­Hawi Li al­Fatawa imam as­Suyuti Jilid 1 halaman 339)
 ********
Surat At Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرشَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
***
Di dalam menafsirkan ayat ini Syaikh Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Ayshur al­Hurum (empat bulan haram ) adalah; bulan Dzul Qae’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab.

Hadits tersebut adalah

أﻻ إن الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو
الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya’ban.”   (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 halaman 144).

Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulqo’dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab. (Baca juga Hadits ini dalam riwayat Imam Bukhari no. 3197 dan Imam Muslim no. 1679)
*********
Pendapat Ulama’ Madzhab

1. Ulama’ Malikiyyah

Para ulama madzhab Malikiyyah menyatakan bahwasanya melakukan puasa di bulan Rajab adalah merupakan salah satu macam puasa yang disunnahkan. Refrensi adalah :

.و( ﻧﺪب ﺻﻮم ) اﻟﻤﺤﺮم ورﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن ( وﻛﺬا ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﺮم اﻷرﺑﻌﺔ وأﻓﻀﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﻓﺮﺟﺐ ﻓﺬو اﻟﻘﻌﺪة واﻟﺤﺠﺔ( ﺷﺮح اﻟﺪردﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ 315/

Dan disunnahkan berpuasa (pada bulan) Muharram, Rajab dan Sya’ban juga 4 bulan haram yang lainnya (Dzul Qo’dah dan Dzul Hijjah).   (Kitab Syarh Ad-Dardir ‘alal Khalil, Jilid 1hal. 513)

2. Ulama’ Hanafiyyah

Ulama madzhab Hanafiyyah juga menyatakan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah.

Ibarotnya adalah:

اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم أﻧﻮاع ( أوﻟﻬﺎ ﺻﻮم اﻟﻤﺤﺮم واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﻮم رﺟﺐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﻮم ﺷﻌﺒﺎن وﺻﻮم ﻋﺎﺷﻮراء. اﻟﻔﺘﺎوي ( اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 202/1


Puasa Sunnah bermacam-macam (jenisnya), pertama Puasa di bulan Muharram, kedua Puasa Rajab, ketiga puasa Sya’ban dan Asyura (tgl. 10 Muharram)  (Kitab Al-Fatawa Al Hindiyah Jilid 1 hal. 202).

3. Ulama Syafi’iyyah

Ulama madzhab Syafi’iyyah juga menyatakan bahwasanya puasa di bulan Rajab adalah disunnahkan.

Refrensi adalah :

وﻣﻦ اﻟﺼﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺻﻮم اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮم , وﻫﻲ ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﻟﺤﺠﺔ واﻟﻤﺤﺮم ورﺟﺐ


Termasuk Puasa Sunnah adalah Puasa di bulan Haram (yang empat) yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab

أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻮم ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ اﻟﻤﺤﺮم.

Puasa yang paling utama setelah Ramadlan adalah Puasa di bulan Haram (yang empat) yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab  (Kitab Al-Majmuk syarh Muhadzdzab Jilid 6 hal. 439).

4. Ulama’Hanabilah

Para ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwsanya berpuasa di bulan Rajab secara keseluruhan (satu bulan penuh) adalah makruh namun terdapat pendapat lain (qiil) yang menyatakan sunnah. Apabila menyelanginya dengan tidak puasa meski dengan satu hari atau dengan mengirinya dengan puasa pada bulan sebelum Rajab maka hukum kemakruhannya adalah hilang.

ﻓﺼﻞ : وﻳﻜﺮﻩ إﻓﺮاد رﺟﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮم . ﻗﺎل أﺣﻤﺪ : وإن ﺻﺎﻣﻪ رﺟﻞ , أﻓﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ أو أﻳﺎﻣﺎ , ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻛﻠﻪ ﻗﺎل أﺣﻤﺪ : ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺼﻮم اﻟﺴﻨﺔ ﺻﺎﻣﻪ , وإﻻ ﻓﻼ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ , ﻳﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺑﺮﻣﻀﺎن. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ 53/3

ﺗﺰول اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ رﺟﺐ , وﻟﻮ ﻳﻮﻣﺎ , أو ﺑﺼﻮم ﺷﻬﺮ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ . اﻹﻧﺼﺎف 346/3
********

TAMBAHAN :

Di bawah ini ulasan dari http://www.nu.or.id (Link Nahdlatul Ulama’ online)
********
Puasa dan Keutamaan Rajab

Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh dari bulan hijriah (penanggalan Arab dan Islam). Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad shalallah ‘alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu diyakini terjadi pada 27 Rajab ini.

Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau muharram yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Islam dikenal ada empat bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, Rajab.

Dinamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut orang Islam dilarang mengadakan peperangan.

Tentang bulan-bulan ini, Al-Qur’an menjelaskan:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Hukum Puasa Rajab

Ditulis oleh al-Syaukani, dalam Nailul Authar, bahwa Ibnu Subki meriwayatkan dari Muhammad bin Manshur al-Sam'ani yang mengatakan bahwa tak ada hadis yang kuat yang menunjukkan kesunahan puasa Rajab secara khusus. Disebutkan juga bahwa Ibnu Umar memakruhkan puasa Rajab, sebagaimana Abu Bakar al-Tarthusi yang mengatakan bahwa puasa Rajab adalah makruh, karena tidak ada dalil yang kuat.

Namun demikian, sesuai pendapat al-Syaukani, bila semua hadis yang secara khusus menunjukkan keutamaan bulan Rajab dan disunahkan puasa di dalamnya kurang kuat dijadikan landasan, maka hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu) cukup menjadi hujjah atau landasan. Di samping itu, karena juga tidak ada dalil yang kuat yang memakruhkan puasa di bulan Rajab.

Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda "Puasalah pada bulan-bulan haram (mulia)." (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa'i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): "Usamah berkata pada Nabi Muhammad Saw, “Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban. Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.'"

Menurut al-Syaukani dalam Nailul Authar, dalam bahasan puasa sunnah, ungkapan Nabi, "Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang" itu secara implisit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunnahkan melakukan puasa di dalamnya.

Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda : “Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab)."

Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya’ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulqa’dah, dzul hijjah, dan muharram.

Disebutkan dalam Kifayah al-Akhyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram yaitu dzulqa’dah, dzul hijjah, rajab dan muharram. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya’ban. Namun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab.

Terkait hukum puasa dan ibadah pada Rajab, Imam Al-Nawawi menyatakan “Memang benar tidak satupun ditemukan hadits shahih mengenai puasa Rajab, namun telah jelas dan shahih riwayat bahwa Rasul saw menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram, dan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan Rajab, maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa Rajab dan ibadah lainnya di bulan Rajab” (Syarh Nawawi ‘ala Shahih Muslim).

Hadis Keutamaan Rajab

Berikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab:

• Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wassalam memasuki bulan Rajab beliau berdo’a: “Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).

"Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."

• Riwayat al-Thabarani dari Sa'id bin Rasyid: “Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu surga, bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya....."

"Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut".

• Riwayat (secara mursal) Abul Fath dari al-Hasan, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku."

• Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?” Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”.

Mengamalkan Hadis Daif Rajab

Ditegaskan oleh Imam Suyuthi dalam kitab al-Haawi lil Fataawi bahwa hadis-hadis tentang keutamaan dan kekhususan puasa Rajab tersebut terkategori dha'if (lemah atau kurang kuat).

Namun dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah sebagaimana biasa diamalkan para ulama generasi salaf yang saleh telah bersepakat mengamalkan hadis dha’if dalam konteks fada’il al-a’mal (amal- amal utama).

Syaikhul Islam al-Imam al-Hafidz al- ‘Iraqi dalam al-Tabshirah wa al- tadzkirah mengatakan:

“Adapun hadis dha’if yang tidak maudhu’ (palsu), maka para ulama telah memperbolehkan mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedha’ifannya, apabila hadis itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, akan tetapi berkaitan dengan targhib (motivasi ibadah) dan tarhib (peringatan) seperti nasehat, kisah-kisah, fadha’il al-a’mal dan lain- lain.”
********

Mari kita berdoa dalam memasuki bulan Rajab dengan doa Rasulullah SAW.

Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wassalam memasuki bulan Rajab beliau berdo’a:

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).

No comments:

Post a Comment