Sunday, February 10, 2013

109.0 Brunei Darussalam - Jiran kita

Mai kita menjengah sejarah negara jiran kita, Brunei, salah sebuah negara Islam yang merdeka dari penjajahan British dan kaya dengan hasil minyak.  Semasa mengemas setor barang2 peninggalan almarhum bapa, terjumpa bermacam2 dokumen lama sejak zaman British, Jepun dan British semula menjajah.

Petikan dari akbar Utusan Zaman 16 Mac 1940 = 7 Safar 1359Muka hadapan - Seri Paduka Yang Maha Mulia As-Sultan Ahmad Tajuddin
Dimahkotakan pada hari Ahad 17 Mac 1940

Lawatan Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Sir James ke Brunei pada 1919

Seri Paduka Yang Maha Mulia Sultan tatkala menjadi mempelai di Kelang (Selangor)
bergambar dengan pengantin Tengku Rihani di Istana Negara, Kelang. Akhad pada 30 April 1934.

Al-Marhum As-Sultan Hasyim. Sultan dan Yang Di Pertuan bagi negeri dan jajahan Brunei
mulai dari tahun 1900. Al-Marhum inilah yang menghubungkan Brunei dengan kerajaan
British dalam tahun 1906.

Yang Maha Mulia Sultan penaung Persatuan Melayu Brunei

Duli Yang Maha Mulia As-Sultan Ahmad Tajuddin bergambar di Istana Mahkota
dalam tahun 1938

Gambar tahun 1925 ketika Yang Maha Mulia berangkat melawat kapal perang British "Harold"

Yang Maha Mulia As-Sultan Ahmad Tajuddin memakai pakaian kebesaran dengan Mahkota Brunei

Istana Mahkota Brunei

Yang Maha Mulia As-Sultan Ahmad Tajuddin gemar juga bermain football (bola sepak).

Permaisuri Brunei - Yang Amat Mulia Tengku Ampuan, Tengku Rihani binti Al-Marhum
As-Sultan Sulaiman 'Atiqillah

Istana Mahkota

Okay, dah puas tengok foto Black & White, mai kita tengok pulak Brunei yang colourful ..... today!
Kesultanan Brunei Darussalam.

Bendera kebangsaan Brunei

Masjid terapong, Masjid Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

Se Puluh Ribu Ringgit Brunei

Salah satu punca ekonomi utama, minyak!Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah


Sultan Haji Hassanal Bolkiah, sultan yang disayangi rakyat jelata.

Wang kertas $100 (Se Ratus Ringgit)


Masjid Omar Ali Saifuddien, Bandar Sri Begawan

Istana Nurul Iman


Kamera LEICA M6 bersalut emas 24 ct Gold Edition 1992


Peta Brunei

Kenderaan rasmi Di RajaRoyal Brunei - syarikat penerbangan kebangsaan

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, merasmikan Seminar Nadi Borneo Bagi Projek Meninjau Kepelbagaian Fauna Sungai Ingei dan menyempurnakan pelancaran buku hasil Projek Meninjau Kepelbagaian Fauna Sungai Ingei - 9 Februari 2013


No comments:

Post a Comment